จ.พิจิตร จัดพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” ภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคติธรรม เป็นแนวทางให้ประชาชนปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และหลักอริยสัจ ๔ สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดพิจิตร เปิดรับสมัครเลือก สว.๒๕๖๗ วันแรกยังเงียบเหงา พร้อมเชิญชวนผู้สนใจสมัคร ๒๐-๒๔ พ.ค. ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ บรรยากาศที่สนามจักรยานBMX - จักรยานขาไถ – จักรยานปั๊มแทร็ค คึกคัก ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยจากชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ผลัดเปลี่ยนช่วยกันดูแลเด็กๆ พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมถนนแห่งศรัทธา ผู้ว่าฯ พาทำบุญ ประจำปี ๒๕๖๗ ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  อำเภอดงเจริญ จัดประชุมพลังบวรร่วมพัฒนาพิจิตร ปีที่ ๕ ครั้งที่ ๓๕ และการประชุมสัญจรชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดพิจิตร ปีที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑๑๑ เชื่อมโยง วัด ชุมชน และราชการ ร่วมขับเคลื่อนความเข้มแข็งของจังหวัด

คุยกันวันศุกร์..กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์พิจิตร

พิจิตร ชวนเที่ยวงาน มหกรรมสินค้าเกษตร มะม่วงคุณภาพดี ส้มโอดัง มะยงชิดเด่น และของดีจังหวัดพิจิตร อุดหนุนเกษตรกร 5-7 มีนาคมนี้
พิจิตร ชวนเที่ยวงาน มหกรรมสินค้าเกษตร มะม่วงคุณภาพดี ส้มโอดัง มะยงชิดเด่น และของดีจังหวัดพิจิตร อุดหนุนเกษตรกร 5-7 มีนาคมนี้
วัดเขารูปช้าง
วัดท่าหลวง
วัดโพธิ์ประทับช้าง
บึงสีไฟ
ขนมกงบ้านรายชะโด
ข้าวหลาม
ขนมควายลุย
ขนมฝักบัว
The Nest Hotel Phichit
 Orchid Place Hotel
Modern Resort at phichit
Monterey Park Resort, Phichit

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government