รอง ผวจ.พิจิตร เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายสมประเสริฐ งามเจริญสุขสกุล พลังงานจังหวัดพิจิตร  จังหวัดพิจิตรประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนรองรับสังคมสูงวัยขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่1 /2566 จ.พิจิตร จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนน "ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลาย คนเดินเท้าใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้ง" แม่ทัพภาคที่ 3 มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ที่ประสบวาตภัย ตำบลเนินปอ  อ.สามง่าม จ.พิจิตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี แม่ทัพภาคที่ 3 เกี่ยวข้าวหอมมะลิ เมล็ดพันธุ์พระราชทาน ผลักดันเกษตรกร จ.พิจิตร ปลูกข้าวอินทรีย์ ตามแนวพระราชดำริ

คุยกันวันศุกร์..กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์พิจิตร

พิจิตร ชวนเที่ยวงาน มหกรรมสินค้าเกษตร มะม่วงคุณภาพดี ส้มโอดัง มะยงชิดเด่น และของดีจังหวัดพิจิตร อุดหนุนเกษตรกร 5-7 มีนาคมนี้
พิจิตร ชวนเที่ยวงาน มหกรรมสินค้าเกษตร มะม่วงคุณภาพดี ส้มโอดัง มะยงชิดเด่น และของดีจังหวัดพิจิตร อุดหนุนเกษตรกร 5-7 มีนาคมนี้
วัดเขารูปช้าง
วัดท่าหลวง
วัดโพธิ์ประทับช้าง
บึงสีไฟ
ขนมกงบ้านรายชะโด
ข้าวหลาม
ขนมควายลุย
ขนมฝักบัว
The Nest Hotel Phichit
 Orchid Place Hotel
Modern Resort at phichit
Monterey Park Resort, Phichit

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government