จ.พิจิตร จัดพิธีรับพระราชทาน “พระพลังแผ่นดิน” ให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบึงสีไฟ และพิธีรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรอำลาตำแหน่งในโอกาสเกษียณอายุราชการ  ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 9/2566 จังหวัดพิจิตรกำชับทุกส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้น พร้อมติดตามยาเสพติดรูปแบบใหม่ ในสถานบันเทิง พบผู้เสพยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นอาชีพรับจ้างเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างผู้ประกอบการ ช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบำบัด     ผู้ว่าฯพิจิตร นำทีม 12 นอภ. ร่วมลงนามสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เยือนถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ เปิดศึกชิงจ้าวสายน้ำ “ศึกแชมป์ชนแชมป์” ณ ลำน้ำยม วัดท่าบัวทอง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 

คุยกันวันศุกร์..กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์พิจิตร

พิจิตร ชวนเที่ยวงาน มหกรรมสินค้าเกษตร มะม่วงคุณภาพดี ส้มโอดัง มะยงชิดเด่น และของดีจังหวัดพิจิตร อุดหนุนเกษตรกร 5-7 มีนาคมนี้
พิจิตร ชวนเที่ยวงาน มหกรรมสินค้าเกษตร มะม่วงคุณภาพดี ส้มโอดัง มะยงชิดเด่น และของดีจังหวัดพิจิตร อุดหนุนเกษตรกร 5-7 มีนาคมนี้
วัดเขารูปช้าง
วัดท่าหลวง
วัดโพธิ์ประทับช้าง
บึงสีไฟ
ขนมควายลุย
ขนมฝักบัว
ขนมกงบ้านรายชะโด
ข้าวหลาม
Monterey Park Resort, Phichit
The Nest Hotel Phichit
 Orchid Place Hotel
Modern Resort at phichit

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government