ส.ปชส.พิจิตร ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ รณรงค์รู้เท่าทันสื่อ ต้านข่าวลือข่าวลวงในพื้นที่จังหวัดพิจิตร กรณีโรคโควิด-19

ส.ปชส.พิจิตร ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ รณรงค์รู้เท่าทันสื่อ ต้านข่าวลือข่าวลวงในพื้นที่จังหวัดพิจิตร กรณีโรคโควิด-19

วันนี้ 20 สิงหาคม 2563 นางอัชณัฐ ปรารถนารักษ์ อู่ดี ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร นำทีม ส.ปชส.พิจิตร ออกหน่วยบริการประชาชนร่วมกับจังหวัดพิจิตร ในโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ณ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงผลกระทบในวงกว้างจากการเกิดข่าวลือข่าวลวง (Fake NEWS)  และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนได้รู้เท่าทันการรับสื่อทุกประเภท
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ส.ปชส.พิจิตร ได้จัดทำแบบสอบถามความต้องการข้อมูลข่าวสารของประชาชนจังหวัดพิจิตรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เพื่อจัดเก็บข้อมูลความต้องการรับสื่อของประชาชน ว่าหากเกิดโรคระบาดต่างๆในอนาคต ประชาชนต้องการเห็นสื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลแบบใด และต้องการให้ภาคส่วนราชการออกมาช่วยเหลือ เยียวยาอย่างไรบ้าง
 นอกจากนี้ ปชส.พิจิตร และทีมงาน ยังได้จัดเตรียมของที่ระลึก ประกอบด้วย เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ ชุดข้อมูลช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ ส.ปชส.พิจิตร กระเป๋ากระดาษลดโลกร้อน และขวดน้ำดัมเบล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สสส. อีกด้วย
ส.ปชส.พิจิตร .. ข่าว/ภาพ
20 ส.ค. 63
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar