📣 พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิจิตร ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของทางราชการ 27 ก.ค.นี้ 2 รายการ

📣 พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิจิตร ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของทางราชการ 27 ก.ค.นี้ 2 รายการ 
.
พันตำรวจเอกหญิงวันเพ็ญ ศิลาพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิจิตร เผยว่า พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิจิตรมีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด ดังนี้
✅ รถยนต์บรรทุกกระบะสำเร็จรูป หมายเลขโล่ 67438
✅ เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง
.
กำหนดการขายทอดตลาด ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิจิตร โดยวิธีประมูลด้วยวาจาตามราคาประเมินขั้นต่ำที่ทางราชการกำหนดไว้ ผู้เข้าร่วมประมูล ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีเป็นนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองสำเนา มายื่นต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด ในวันขายทอดตลาด เพื่อลงบัญชีไว้เป็นหลักฐาน หากเกินเวลา 10.00 น. คณะกรรมการขายทอดตลาดจะไม่รับพิจารณาให้เข้าประมูลสู้ราคาขายทอดตลาดในครั้งนี้ และจะเริ่มการประมูลราคาตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
.
          ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอดูสภาพพัสดุที่จะขายทอดตลาดได้ ณ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5699-0322

ที่มา : พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพิจิตร
ส.ปชส.พิจิตร .. เรียบเรียง/เผยแพร่
16 ก.ค. 65


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar