อำเภอสามง่าม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โรงเรียนวัดเนินปอ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ขณะที่ การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ เริ่มต้นก่อสร้างแล้ว

อำเภอสามง่าม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โรงเรียนวัดเนินปอ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ขณะที่ การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ เริ่มต้นก่อสร้างแล้ว

วันที่ 20 กันยายน 2566 ที่โรงเรียนวัดเนินปอ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร จิตอาสาพระราชทาน 904 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดพิจิตร ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียน ซึ่งอำเภอสามง่ามจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดและสวยงาม 

ด้านนายเกตุสรินทร์ บุญหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินปอ กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ทดแทนอาคารหลังเดิมของโรงเรียนวัดเนินปอ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อันหาที่สุดมิได้ โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 มีความคืบหน้าแล้ว 10%  กำหนดแล้วเสร็จเดือนเมษายน 2567 ทั้งนี้ อาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ จะเป็นสถานที่ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของโรงเรียนวัดเนินปอและในชุมชนต่อไป

ส.ปชส.พิจิตร...ข่าว/ภาพ
20 ก.ย.66


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar