จ.พิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565

จ.พิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพัฒนาลำน้ำคูคลอง ณ วัดสากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวเทิดพระเกียรติ จากนั้น ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ เช่น การเก็บขยะ กวาดถนน ล้างพื้นถนน การตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ให้มีความสวยงามร่มรื่น นอกจากนี้ ยังมีการปล่อยพันธุ์ปลาลงในบ่อน้ำภายในวัดอีกด้วย 

สำหรับกิจกรรมในครั้งมีหน่วยงานราชการ และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ได้ร่วมกันทำความดี เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย

ส.ปชส.พิจิตร...ข่าว/ภาพ
5 ธ.ค.65


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar