ปชส.พิจิตร เข้ารับรางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากผลงานการสร้างและรักษาเครือข่ายเฝ้าระวังข่าวปลอม ข่าวลวง ข่าวบิดเบือนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวนันทนีย์ ติบใจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร เข้ารับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ในฐานะรองประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ คนที่ 1 โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานระดับกระทรวง ผู้แทนหน่วยงานระดับจังหวัด ผู้รับรางวัล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ได้รับคัดเลือกโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากการดำเนินการสร้างและรักษาเครือข่ายเฝ้าระวังข่าวปลอม ข่าวลวง ข่าวบิดเบือน ตั้งแต่ปี 2559 – ปัจจุบัน ตามศาสตร์พระราชา "น้ำดีไล่น้ำเสีย" สร้างกระแสสื่อดีมีที่พิจิตร

.

สำหรับพิธีมอบรางวัลยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดย กรมศาสนา ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อประกาศยกย่อง ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งในปีนี้มี จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น และชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 243 แห่ง

ขอบคุณภาพ .. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ส.ปชส.พิจิตร .. ข่าว

3 มี.ค. 66


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar