📣 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ตำแหน่ง ช่างภาพ รับสมัคร 26 – 31 ม.ค.นี้ 📸

นางสาวนันทนีย์ ติบใจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างภาพ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 8,000 บาท โดยจะปฏิบัติหน้าที่ถ่ายภาพ ตัดต่อวิดีโอ ผลิตข้อมูลข่าวสาร และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

.

💥 หลักฐานประกอบการสมัคร

✅ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

✅ สำเนาวุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิภาวะการศึกษาตรงตามเงื่อนไขการจ้าง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 31 มกราคม 2566

✅ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

✅ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

✅ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

✅ หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

.

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ตั้งแต่วันที่ 26 – 31 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทาง Fanpage สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร และดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร และประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 056-611611

ส.ปชส.พิจิตร .. เรียบเรียง/เผยแพร่

26 ม.ค. 66


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar