กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา แหล่งน้ำ

รายงานการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาจังหวัดพิจิตร 
1. หน่วย ศอ.จอส.พระราชทาน  จังหวัดพิจิตร 
โดย ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอบึงนาราง
2. ภารกิจ : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา แหล่งน้ำ
3. วันเวลา : 1 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
4. สถานที่ :  หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
5. รายละเอียด : นายมนเทียร มหัสชะนะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไทรงาม ร่วมกับผู้ช่วย ฯ เเละประชาชนจิตอาสาฯ จำนวน 20 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งน้ำ(อ่างเก็บน้ำบึงลี)
6.ผลการปฏิบัติหน้าที่ : สามารถฟื้นฟู สภาพระบบนิเวศของแหล่งน้ำ ให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต และชุมชนที่อยู่บริเวณรอบพื้นที่ เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแล้งในช่วงหน้าแล้ง ประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar