สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อน “พิจิตรโมเดล” พื้นที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์และปลอดภัย แพลนจัดตั้งตลาดชุมชน (ในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อชุมชน) สร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนมีส่วนร่วม

สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ขับเคลื่อน “พิจิตรโมเดล” พื้นที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์และปลอดภัย แพลนจัดตั้งตลาดชุมชน (ในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อชุมชน) สร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนมีส่วนร่วม

.

        วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร นายแสน เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร พร้อมภาคเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดพิจิตร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมประชุมกำหนดทิศทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเกษตรอินทรีย์และปลอดภัย ประกอบด้วย 2 เรื่องหลัก คือ การกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนโรงเรียนยุวเกษตรอินทรีย์ โดยวิทยาลัยชุมชนพิจิตร จะเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดหลักสูตรดังกล่าว

.

สำหรับการจัดตั้งตลาดชุมชน (ในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อชุมชน) โดยใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นศูนย์กลางฐานการผลิต เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้มีกลไกการสนับสนุนการผลิตและการตลาดในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานรากชุมชนมีส่วนร่วม มีความเข้มแข็ง มีผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร มีผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภค ที่ชุมชนสามารถจำหน่ายได้เอง มีเงินเก็บออม สร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัว 

 

ส.ปชส.พิจิตร .. ข่าว/ภาพ

16 พ.ย. 64


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar