รอง ผวจ.พิจิตร เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายสมประเสริฐ งามเจริญสุขสกุล พลังงานจังหวัดพิจิตร 

รอง ผวจ.พิจิตร เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายสมประเสริฐ งามเจริญสุขสกุล พลังงานจังหวัดพิจิตร 
 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายสมประเสริฐ งามเจริญสุขสกุล พลังงานจังหวัดพิจิตร ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร โดยมีนายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และส่วนราชการเข้าร่วมพิธี  
 
นายสมประเสริฐ งามเจริญสุขสกุล  สำเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ และระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 4 กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2544 และก่อนเสียชีวิตได้ดำรงตำแหน่ง พลังงานจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน  ทั้งนี้ นายสมประเสริฐ งามเจริญสุขสกุล มีอาการป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดัน และโรคไต จนกระทั่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 รวมสิริอายุได้ 57 ปี 
 
ส.ปชส.พิจิตร…ข่าว/ภาพ 
30 พ.ย.66

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar