จ.พิจิตร จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนน "ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลาย คนเดินเท้าใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้ง"

จ.พิจิตร จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนน "ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลาย คนเดินเท้าใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้ง"

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนน ภายใต้หัวข้อ "ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลาย คนเดินเท้าใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้ง" ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ สร้างความตระหนักรู้ในด้านความปลอดภัยทางถนน

ภายในงานมีการมอบหมวกนิรภัยตามโครงการ "ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน" ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมขีดสีตีเส้นจราจรบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) และสัญลักษณ์ต่างๆ บนผิวทาง ให้มีความชัดเจน สะดวกกับผู้ใช้เส้นทาง กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัยปฏิบัติตามกฎวินัยจราจร โดยให้ยานพาหนะทุกคันหยุดให้คนข้ามบริเวณทางม้าลาย การรณรงค์ให้คนเดินเท้าใช้ทางม้าลายหรือทางข้าม และการเดินรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนน เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี 2566

ส.ปชส.พิจิตร...ข่าว/ภาพ
30 พ.ย.66


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar