จ.พิจิตร ผลักดันผลไม้ในท้องถิ่น “มะยงชิด” สู่การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน 

จ.พิจิตร ผลักดันผลไม้ในท้องถิ่น “มะยงชิด” สู่การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน 
 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 สินค้า “มะยงชิด” ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งออกผลไม้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาผลักดัน “มะยงชิด” ผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิจิตร สู่การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อส่งเสริมรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและมาตรฐานการผลิต รวมทั้งเป็นการยกระดับสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน 
 
ขณะที่ เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) การรวบรวมข้อมูลต่างๆ อาทิ ประวัติความเป็นมา ความมีชื่อเสียงของสินค้า ความเชื่อมโยงระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์ ลักษณะเฉพาะ เอกลักษณ์ของสินค้า ชื่อสินค้าและขอบเขตพื้นที่ปลูก เป็นต้น 
 
ทั้งนี้ จังหวัดพิจิตร มีสินค้าที่ได้รับการขึ้นที่เบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) แล้วจำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ส้มโอท่าข่อยเมืองพิจิตร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 และข้าวขาวกอเดียวพิจิตร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 
 
ส.ปชส.พิจิตร…ข่าว/ภาพ 
28 พ.ย.66

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar