จ.พิจิตร จัดพิธีรับพระราชทาน “พระพลังแผ่นดิน” ให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบึงสีไฟ และพิธีรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด

จ.พิจิตร จัดพิธีรับพระราชทาน “พระพลังแผ่นดิน” ให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบึงสีไฟ และพิธีรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด

วันที่ 26 กันยายน 2566 ที่หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน ให้แก่ผู้มีส่วนร่วมพัฒนาบึงสีไฟ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 80 ราย โอกาสนี้ นางสาวนันทนีย์ ติบใจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ได้เข้ารับพระราชทานพระพลังแผ่นดินด้วย

สำหรับพระพลังแผ่นดิน เป็นพระเนื้อผงทรงสามเหลี่ยม มีรูปแบบพุทธศิลป์ ด้านหน้าเป็นพระศรีศากยสิงห์ หรือพระศรีอริยเมตไตรย เข้าสู่ยุคกึ่งพุทธกาล มีนาคพันพระอุระ หมายถึง ทรงโปรดทั้ง 3 ภพ (ไตรภูมิ) เลข 9 หมายถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เลข 10 หมายถึงพระทศพลญาณ พญาครุฑ หมายถึงครุฑที่ดูแลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทรงตบะบารมี อำนาจ ทำให้เกิดความสงบ ร่มเย็น เป็นสัญลักษณ์แห่งแผ่นดิน รูปจักรหมายถึงจัดสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์จักรี

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ให้แก่กรรมการมูลนิธิฯ จำนวน 15 ราย
 
ส.ปชส.พิจิตร...ข่าว/ภาพ
26 ก.ย.66


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar