ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรอำลาตำแหน่งในโอกาสเกษียณอายุราชการ  ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 9/2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรอำลาตำแหน่งในโอกาสเกษียณอายุราชการ  ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 9/2566
  
วันที่ 25 กันยายน 2566  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายพยนต์  อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวอำลาตำแหน่ง เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพิจิตรว่า "ความสำเร็จในการทำงานนั้น เกิดจากทุกภาคส่วนร่วมกัน โดยเฉพาะงานของจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นจังหวัดเล็กๆ มีเรื่องที่สำคัญหลายๆเรื่องเกิดขึ้น และได้ทำด้วยความภูมิใจ 3 เรื่องได้แก่  เรื่องการพัฒนาบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี มอบหมายผู้แทนพระองค์ตรวจติดตาม และวางแนวทางการพัฒนาบึงสีไฟให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่และงดงามดังเดิม / เรื่องเมืองทองอัครา ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุจากทุกฝ่าย จนสามารถดำเนินการเปิดเหมืองได้ เกิดการจ้างงานในพื้นที่ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดและประเทศ และอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือการแก้ปัญหาวัดหิรัญญาราม หรือวัดบางคลาน อำเภอโพทะเล  ซึ่งมีปัญหายาวนานมาเกือบ 10 ปี ขณะนี้มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาไปในทางที่ดีขึ้น เชื่อว่าในอนาคตปัญหาต่างๆคงคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น  และขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการทำงานและให้ความสำคัญในความเป็นจังหวัดพิจิตร ขอให้ทุกคนที่พิจิตรจงภูมิใจ และทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนต่อไป
           หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่บุคลากรกรมการปกครองที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ราย/มอบรางวัลเกียรติยศแห่งความเป็นเลิศ “ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์”จังหวัดพิจิตร 2 รางวัล/มอบโล่พร้อมเกียรติบัตร1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น /มอบเกียรติบัตรชุมชนคุณธรรม 1 ชุมชน/มอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการและเครือข่าย” บวร “ 3 ประเภท /มอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เกษตรกรหม่อนไหม ที่ได้รับรางวัลในงานประกวดเส้นไหม จังหวัดลำพูน
           นอกจากนี้ยังได้มอบนโยบาย/ข้อสั่งการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และติดตามนโยบายเร่งด่วนของจังหวัดด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ สภาวะอากาศของจังหวัดพิจิตร รวมทั้งสถานการณ์น้ำจังหวัดพิจิตร โดยให้ทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงาน เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ.

 

ส.ปชส.พิจิตร...ภาพ/ข่าว
25 ก.ย.66


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar