จ.พิจิตร วางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2567 มุ่งส่งเสริมด้านการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

จ.พิจิตร วางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2567 มุ่งส่งเสริมด้านการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
 
วันที่ 22 กันยายน 2566 นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ตามโครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีการพิจารณาการวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ในปี 2567 โดยมุ่งส่งเสริมด้านการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
 
ด้านนายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า มติที่ประชุมมีการหารือวางแผนเตรียมสนับสนุนการเกษตรและแปรรูปส้มโอ และเม็ดบัว ในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ขณะที่ด้านการท่องเที่ยว เตรียมส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนส้มโอ อ.โพธิ์ประทับช้าง พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียว (ยักษ์) บ้านเขาโล้น อ.ทับคล้อ อย่างต่อเนื่อง โดยดึงจุดเด่นในพื้นที่นำเสนอเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ส.ปชส.พิจิตร…ข่าว/ภาพ 
22 ก.ย.66

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar