ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง จ.พิจิตร เตรียมพร้อมจัด “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม นี้ 

ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง จ.พิจิตร เตรียมพร้อมจัด “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม นี้ 
 
วันที่ 21 กันยายน 2566 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ 3/2566) ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ซึ่งศูนย์หลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2566 จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” (NO STROKE for all Thais by NEW GEN) 
 
ในการประชุม มีการติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมทั้งด้านสถานที่ การรักษาความปลอดภัยและการจราจร อาหารเครื่องดื่ม และการปฐมพยาบาล สำหรับกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติฯ กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนจังหวัดพิจิตร กำหนดจัดกิจกรรม ณ บึงสีไฟ เวลา 05.00 – 07.30 น. ประกอบด้วย การเดินระยะทาง 3 กิโลเมตร การวิ่งระยะทาง 5 และ 10 กิโลเมตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและเป็นแบบอย่างของประชาชนในการรักษาสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อสร้างความตระหนักถึงอาการและแนวทางปฏิบัติตนเมื่อเกิดอาการ รวมทั้ง เป็นการรณรงค์เชิญชวนคนไทยหันมาออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง 
 
ส.ปชส.พิจิตร…ข่าว/ภาพ 
21 ก.ย.66

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar