จ.พิจิตร จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ในพื้นที่ ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง พบ ประชาชนมีความต้องการให้ปรับปรุงถนนและไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

จ.พิจิตร จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ในพื้นที่ ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง พบ ประชาชนมีความต้องการให้ปรับปรุงถนนและไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
วันที่ 21 กันยายน 2566 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ชาวพิจิตร ครั้งที่ 12  ที่โรงเรียนบ้านเนินสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยมีหน่วยงานราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ออกหน่วยให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ เพื่อช่วยลดรายจ่ายในการเดินทางเข้ารับบริการภาครัฐและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 
สำหรับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับชาวพิจิตรในครั้งนี้ มีการรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ตำบลเนินสว่าง พบว่า ถนนสายวัดสระมณี และถนนสายบ้านมาบมะไฟ - บ้านสามปลัก หมู่ที่ 5 บ้านมาบมะไฟ ปัจจุบันมีสภาพชำรุดเสียหาย ผิวจราจรแตกยุบตัวเป็นหลุมเป็นบ่อหลายจุด ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร และไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนต่อไป 
 
ส.ปชส.พิจิตร...ข่าว/ภาพ 
21 ก.ย.66

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar