แม่บ้านมหาดไทยพิจิตร ขอบคุณสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยทุกอำเภอที่ร่วมด้วยช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวพิจิตรตลอดปี 2566 เตรียม Kick off มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนที่ขาดแคลน ส่งท้ายก่อนอำลาตำแหน่ง

แม่บ้านมหาดไทยพิจิตร ขอบคุณสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยทุกอำเภอที่ร่วมด้วยช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวพิจิตรตลอดปี 2566 เตรียม Kick off มอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนที่ขาดแคลน ส่งท้ายก่อนอำลาตำแหน่ง
.
 วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน 3/1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นางชุลี อัศวพิชยนต์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิจิตรในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา พร้อมกล่าวขอบคุณสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยอำเภอทุกอำเภอที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนชาวพิจิตร จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ร่วมงานราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมสำคัญร่วมกับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
.
 พร้อมกันนี้ ในที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และตะกร้อ ให้กับสถานศึกษาในจังหวัดพิจิตรที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนและฝึกซ้อมกีฬาในช่วงหลังเลิกเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2 รวมทั้งสิ้น 30 โรงเรียน และจะได้นัดหมายส่งมอบในโอกาสต่อไป 

ส.ปชส.พิจิตร .. ข่าว/ภาพ 
20 ก.ย. 66


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar