ปชส.พิจิตร ต้อนรับจัดหางานจังหวัดพิจิตร ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางประชาสัมพันธ์การต่ออายุการทำงานของแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ

วันที่ 5 ม.ค. 66 นางสาวนันทนีย์ ติบใจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับนายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดพิจิตร ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์สำหรับนายจ้างและแรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565 โดยผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวทั้ง 4 สัญชาติ ต้องเร่งดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงาน ทั้งนี้ให้ตรวจอัตลักษณ์ และตรวจโรค 6 โรค ตามข้อกำหนดของกระทรวงแรงงาน ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถดำเนินการยืนข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ : https://alienfivejuly.doe.go.th/login หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร โทร 056-612-834

ส.ปชส.พิจิตร .. ข่าว/ภาพ

5 ม.ค. 65


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar