ป.ป.ช.พิจิตร ผนึกพลังเครือข่ายภาคประชาชนและสื่อมวลชน ร่วมป้องกันเฝ้าระวังปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน ขณะที่ ส.ปชส.พิจิตร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการสื่อคุณธรรม เขตปลอด Fake News#2

ป.ป.ช.พิจิตร ผนึกพลังเครือข่ายภาคประชาชนและสื่อมวลชน ร่วมป้องกันเฝ้าระวังปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน ขณะที่ ส.ปชส.พิจิตร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการสื่อคุณธรรม เขตปลอด Fake News#2
 

วันที่ 16 ก.ย. 2563 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองพิจิตร นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดกิจกรรม "สัมมนาส่งเสริมครือข่าย หรือองค์กรอื่น ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารด้านการบูรณาการประชาสัมพันธ์ หรือร่วมมือกัน เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภาคประชาชน ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดพิจิตร เครือข่ายสื่อคุณธรรม และสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วม 60 คน
.
นางอรดี ไกรยุทธศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า สื่อมวลชนเป็นกลไกการสื่อสารสาธารณะที่เป็นแกนหลักในการปลุกกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต และสามารถเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ตรวจสอบ ชี้เบาะแสการทุจริตที่เกิดขึ้น รวมถึงนำเสนอข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชันมาเผยแพร่ในสังคม โดยเน้นการป้องกันมากกว่าปราบปราม เนื่องจากช่วยลดความสูญเสียงบประมาณ และเวลาในการตรวจสอบ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการต่างๆ ของรัฐบาลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
.
กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การเสวนา เรื่อง "การทำงานของสื่อมวลชนกับการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อการป้องกันเฝ้าระวังการทุจริตกับสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานตรวจสอบภาคประชาชน ชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพิจิตร" โดยวิทยากร ได้แก่ นายสมโภชน์ โตรักษา ผู้ดำเนินรายการคอลัมน์หมายเลข 7 ต้านทุจริตตามติดกลโกง สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร และ นายทรงเกียรติ ชูกำลัง ตัวแทนจากชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพิจิตร การบรรยายเรื่อง "นโยบายและแนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดพิจิตร” โดย นางอัชณัฐ ปรารถนารักษ์ อู่ดี ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
.
และการแถลงผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเครือข่ายนักสื่อสารคุณธรรม เขตปลอด Fake News#2 โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรอีกด้วย
ส.ปชส.พิจิตร
16-09-63
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar