ปชส.พิจิตร ลงพื้นที่ทอดแบบสำรวจ รับฟังความคิดเห็นผู้ดูแลเสียงตามสาย หอประจายข่าว ณ เทศบาลเมืองพิจิตร

ปชส.พิจิตร ลงพื้นที่ทอดแบบสำรวจ รับฟังความคิดเห็นผู้ดูแลเสียงตามสาย หอประจายข่าว ณ เทศบาลเมืองพิจิตร

        วันที่ 2 พ.ย. 63 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพิจิตร นางอัชณัฐ ปรารถนารักษ์ อู่ดี ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร นำทีมงาน ส.ปชส.พิจิตร ลงพื้นที่จัดกิจกรรม On ground พบปะผู้นำชุมชนที่ดูแลเสียงตามสาย หอกระจายข่าว ในเขตชุมชนของเทษบาลเมืองพิจิตร เพื่อสำรวจความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตามแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนและชี้นำประเด็นสำคัญ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายภาครัฐ และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยปฏิบัติที่จะได้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและกระแสความสนใจของประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาบริหารประเด็นและปรับรูปแบบการนำเสนอข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้ตรงใจผู้ฟัง 
นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางเผยแพร่ข่าวสารของ ส.ปชส.พิจิตร ทั้ง On line คือ รายการ "อยากรู้ ถามมา” ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11.00 – 11.30 น. ทางเพจ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร และ On air คือรายการ "ชาละวันเมืองงาม” ออกอากาศทุกวันศุกร์ ทางสถานีวิทยุชุมชน 27 สถานีครอบคลุมพื้นที่ 12 อำเภอของจังหวัดพิจิตร โดยขอความร่วมมือผู้นำชุมชน รับสัญญาณรายการฯ เพื่อส่งต่อข่าวสารถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นด้วย
ส.ปชส.พิจิตร .. ข่าว/ภาพ
02-11-63
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม