ประชุม KM ส.ปชส.พิจิตร ครั้งที่ 4/2561

ส.ปชส.พิจิตร ประชุมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3 / 2561 นำโดย นางอัชณัฐ ปรารถนารักษ์ อู่ดี ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร  ได้ระดมสมองและสรุปผลการดำเนินการการจัดการความรู้ "การสื่อสารในยุคดิจิทัล”ตามขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 และ การจัดการความรู้ "การบริหารจัดการภายใน” ตามขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4  โดยที่ประชุมได้ดำเนินการตามหนดครบถ้วน และรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด


สมสมัย  กาสา   ภาพ/ข่าว
24 เมษายน 2561
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม