ส.ปชส.พิจิตร ร่วมกับอำเภอสากเหล็ก ผนึกกำลังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน

ส.ปชส.พิจิตร ร่วมกับอำเภอสากเหล็ก ผนึกกำลังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน เน้นสร้างจิตสำนึกเลี้ยงอย่างรับผิดชอบ พร้อมเตรียมจัดสถานที่พักพิงชั่วคราวแก่หมาแมว

        วันที่ 23 ก.พ. 64 ณ วัดสากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร นางอัชณัฐ ปรารถนารักษ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย น.ส.ปิยะฉัตร ไพชนม์ นายอำเภอสากเหล็ก สพ.ญ.กมลทิพย์ เสนาชัย ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก นายสุทธิพงษ์ ยิ่งสูง สาธารณสุขอำเภอสากเหล็ก และ พ.จ.อ.จิรยุทธ พุ่มพวง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสากเหล็ก ร่วมกันออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน ตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
โดยอำเภอสากเหล็ก ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าต่อเนื่องมาหลายปี จากการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เน้นประสานความร่วมมือทั้งด้านนโยบายและทรัพยากรกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 6 แห่ง หน่วยงานด้านปศุสัตว์ สาธารณสุข ในการร่วมกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน มีการฉีดวัคซีนให้สุนัข แมว ทั้งมีและไม่มีเจ้าของประมาณ 8,000 ตัว โดยดำเนินการพร้อมกันทุกพื้นที่ตั้งแต่ มี.ค. – พ.ค. 2564 ที่สำคัญคือการสร้างจิตสำนึกประชาชนในการเลี้ยงสุนัข แมวอย่างถูกวิธี ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า เลี้ยงด้วยความรับผิดชอบ ไม่ทอดทิ้ง
ขณะที่ เทศบาลตำบลสากเหล็ก อยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับวัด ตลาด ภาคเอกชน และกลุ่มคนรักสัตว์ จัดให้มีสถานที่พักพิงชั่วคราวสำหรับสุนัข แมว ให้บริการดูแล ตรวจรักษาสัตว์พลัดหลง หรือประสบอุบัติเหตุ แล้วหาบ้านให้ เพื่อลดปัญหาสุนัข แมวจรจัด และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าด้วย

ส.ปชส.พิจิตร .. ข่าว/ภาพ 23 ก.พ. 64


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม