จนท.การเงิน ส.ปชส.พิจิตร เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม New GFMIS Thai

จนท.การเงิน ส.ปชส.พิจิตร เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่น 15

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายอภิชาติ วรรธสุต เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ส.ปชส.พิจิตร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 15 ตามนโยบายของกรมบัญชีกลาง ในวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 รวม 5 วัน ตั้งแต่เวลา 08.45-16.30 น. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส.ปชส.พิจิตร ...ข่าว/ภาพ
8 มี.ค.64


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar