จ.พิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

จ.พิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

      วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนรวงผึ้ง ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวเทิดพระเกียรติ และนำประชาชนจิตอาสา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

      จากนั้น ผู้ว่าราชการจังวัดพิจิตร และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบถนนรวงผึ้ง ศาลากลางจังหวัดพิจิตร มีการเก็บขยะ กวาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ข้างทาง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลากลางจังหวัดพิจิตร ให้สวยงาม ต้อนรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

      บรรยากาศภายในงานมีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้ง ยังร่วมกันทำความดีเพื่อส่วนรวม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

ส.ปชส.พิจิตร
5 ธ.ค. 64


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar