สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ พร้อมจัดหางานให้แก่คนพิการในจังหวัดพิจิตร


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ พร้อมจัดหางานให้แก่คนพิการในจังหวัดพิจิตร

คุณสมบัติ
🔹️คนพิการทุกประเภทความพิการ
🔹️อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2565
สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์ 056-611130

👇ลิงค์ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNEMzEl9D-mbm2dcNSA-MudNaTsM5vaknZM2NgIUXTIJS2Lg/viewform

ส.ปชส.พิจิตร...เรียบเรียง/เผยแพร่
8 พ.ย.64


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar