จ.พิจิตร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 

จ.พิจิตร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” 
 
วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 4/2566 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร โอกาสนี้หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อแสดงเจตจำนงผู้นำทางการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนมีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาการทุจริต ปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  
 
ขณะที่ ในการประชุมฯ นายวราพงษ์ อินต๊ะโมงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิจิตร เปิดเผยผลการดำเนินงานของจังหวัดพิจิตร ในปี 2566 พบว่า เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 86.30 ประชาชนมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละ 86.40 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 93.20 จำนวนคดีทุจริต 28 เรื่อง 
 
ทั้งนี้ ในปี 2567 จังหวัดพิจิตร เตรียมความพร้อมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดพิจิตร โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจระดับนโยบายจากจังหวัด สู่หน่วยงานแต่ละประเภทที่เข้ารับการประเมิน รวมทั้ง ร่วมกันลงพื้นที่แก้ไขปัญหาหน่วยงานที่การประเมินมีผลคะแนนต่ำอย่างใกล้ชิด  
 
ส.ปชส.พิจิตร...ข่าว/ภาพ 
8 ธ.ค.66

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar