จ.พิจิตร เปิด “ตลาดรักษ์บึง @บึงสีไฟ ไลฟ์ ปาร์ค” ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี

จ.พิจิตร เปิด “ตลาดรักษ์บึง @บึงสีไฟ ไลฟ์ ปาร์ค” ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 
 
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่บริเวณสวนสาธารณะบึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิด “ตลาดรักษ์บึง @บึงสีไฟ ไลฟ์ ปาร์ค” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2566 ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาบึงสีไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่าง ยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีอัตลักษณ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิจิตร และส่งเสริมให้ “บึงสีไฟ” เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าเกษตรปลอดภัย และผู้ประกอบการชุมชนของจังหวัดพิจิตร  
 
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด และของดีเมืองพิจิตร การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากชุมชนท่องเที่ยวชั้นนำของจังหวัดพิจิตร การจัดแสดงงานศิลปะ โดยกลุ่มพิจิตรสร้างสรรค์ กิจกรรมชมดาวและเดือน กิจกรรมชมนก กิจกรรมถ่ายภาพและ Check in กับกลุ่มวินเทจ ชมการแสดงของกลุ่มพายเรือพิจิตร การแสดงกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE และการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองของเยาวชนในจังหวัดพิจิตร 
 
โอกาสนี้ นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิด ขณะที่บรรยากาศภายในงานมีประชาชนชาวพิจิตร มาเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคัก 
 
ส.ปชส.พิจิตร…ข่าว/ภาพ 
1 ธ.ค.66

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar