จ.พิจิตรร่วมกับสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยมอบโค-กระบือสร้างอาชีพและช่วยเหลือคนตาบอดในจังหวัดพิจิตร

จ.พิจิตรร่วมกับสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยมอบโค-กระบือสร้างอาชีพและช่วยเหลือคนตาบอดในจังหวัดพิจิตร

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.0 น. นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมพิธีรับมอบโค-กระบือ ให้ผู้พิการทางการมองเห็นจังหวัดพิจิตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหนาวยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย กล่าวว่าสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย  พิจารณามอบโค-กระบือให้ผู้พิการทางการมองเห็น ครอบครัวละ 2 ตัว จำนวน 9 ครอบครัว โดยแบ่งออกเป็น โค 2 และกระบือ 16 ตัว รวมโค-กระบือทั้งสิ้น 18 ตัว  โดยห้ามนำโค-กระบือ ที่ได้รับการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์ไปฆ่าหรือขาย และให้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อจำหน่ายลูกเท่านั้น โค-กระบือ ถือเป็นสัตว์ใหญ่ที่มนุษย์เลี้ยงไว้ใช้งาน และเป็นอาหารแก่สัตว์โลก การไถ่ชีวิต โค-กระบือ เป็นการส่งต่อบุญที่สองโดยการมอบโค-กระบือ ให้เกษตรกรที่ตาบอดได้เลี้ยง และเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ต่อไปในอนาคต   
       ซึ่งในที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานจัดกิจกรรมพิธีรับมอบโค-กระบือให้ผู้พิการทางการมองเห็นและครอบครัว พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจและหน้าที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 
      ทั้งนี้ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เป็นวันจัดกิจกรรมพิธีรับมอบโค-กระบือ ณ วัดดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร.

ส.ปชส.พิจิตร.....ข่าว/ภาพ
20  พฤศจิกายน  2566


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar