พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวาย ณ วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐิน ทอดถวาย ณ วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
.
วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายจักร จามิกรณ์ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐนิการากัว เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์
.
สำหรับยอดเงินในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,500,000 บาท โดยทางวัดจะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการสร้างและซ่อมแซมศาลาการเปรียญ พระอุโบสถ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป โอกาสนี้ ประธานในพิธีได้มอบเงินบริจาคแก่หน่วยงาน 10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง 4,000 บาท , โรงพยาบาลทับคล้อ 5,000 บาท , โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ศูนย์ไตเทียม 5,000 บาท , วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ (ขุนไผ่ภูมิเขตร) 4,000 บาท , โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ 4,000 บาท , โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 4,000 บาท , โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ 4,000 บาท , โรงเรียนวัดป่าเรไร 4,000 บาท , โรงเรียนเยาวชนศึกษา 4,000 บาท และโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 4,000 บาท
.
จากนั้น นายจักร จามิกรณ์ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐนิการากัว และคณะ ได้ร่วมถวายชุดระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิด 3 เฟส กำลังการผลิต 6.6 กิโลวัตต์ มูลค่า 300,000 บาทถ้วน ซึ่งดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รวมถึงรถยนต์ยี่ห้อ DEVA จำนวน 1 คันมูลค่า 800,000 บาท ย่ามพระสงฆ์ 25 ใบ ตาลปัตร 25 ด้าม ให้กับวัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง และสมุดปกอ่อน 3,000 เล่มสำหรับโรงเรียน 7 แห่งและวิทยาลัย 1 แห่งในพื้นที่อำเภอทับคล้ออีกด้วย

ส.ปชส.พิจิตร .. ข่าว/ภาพ
18 พ.ย. 66


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar