จังหวัดพิจิตร ประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยหนาว ที่จะมาเยือนปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

จังหวัดพิจิตร ประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยหนาว ที่จะมาเยือนปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

                วันที่ 14  พฤศจิกายน  2566  นายสิงหราช  วงษ์เสงี่ยม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด คณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมจากการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พบว่าช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุด จะเริ่มตั้งแต่ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึงปลายเดือนธันวาคม 2566 โดยคาดการณ์ว่าในพื้นที่ภาคเหนือ จะมีอากาศหนาวในบางพื้นที่ ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2566 อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20-22  องศาเซลเซียส  ซึ่งมีพื้นที่บางอำเภอของจังหวัดพิจิตรมีประชาชนอาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่จะประสบภาวะอากาศหนาว จังหวัดพิจิตรจึงได้ตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ ภายใต้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อติดตามสภาวะอากาศ การคาดหมายพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวหรือหนาวจัด การแจ้งเตือน และการเตรียมความพร้อม ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวในพื้นที่ และแจ้งให้อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ได้เน้นย้ำให้ทางอำเภอ และหน่วยงานในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ลดพฤติกรรมเสี่ยงการเสียชีวิตจากอากาศหนาวเย็น ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร และอำเภอต่างๆ โดยเฉพาะอำเภอที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว กำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น จากสภาพอากาศหนาวเย็น ถนนลื่น และทัศนวิสัยที่ลดลงจากหมอกหนาทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร
                  พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดทำแผนเผชิญเหตุในแต่ละระดับ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยหนาว ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชนเร่งฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลประสบความเดือดร้อน กลุ่มเปราะบาง ที่มีความต้องการเครื่องกันหนาว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการให้การช่วยเหลือประชาชน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด อำเภอ เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์ช่วงที่มีการเปลี่ยนฤดู/ฤดูหนาวนี้.

ส.ปชส.พิจิตร....ภาพ/ข่าว
14 พ.ย.66


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar