จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับภูมิทัศน์บึงสีไฟ สร้างความสะอาด สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวและที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับภูมิทัศน์บึงสีไฟ สร้างความสะอาด สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวและที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
.
วันที่ 14  พฤศจิกายน 2566 ณ หอชมบึงสีไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการและประชาทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบึงสีไฟ เพื่อสืบสานโครงการจิตอาสาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติคือสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนส่งเสริมความสามัคคีสร้างสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน โดยหลังเสร็จจากพิธีเปิดฯ ประชาชนจิตอาสาพระราชทานได้แยกย้ายกันปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบบึงสีไฟ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร จำนวน 2,000 ต้น และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 50,000 ตัว พร้อมแบ่งพื้นที่ทำความสะอาดรอบบึงสีไฟ เช่น เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ฯลฯ
.
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ของอำเภอเมืองพิจิตร ตลอดจน จิตอาสาหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ได้นำเครื่องจักรกลและบุคลากรเข้าช่วยทำงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้บึงสีไฟ แหล่งน้ำขนาดใหญ่กลางเมืองพิจิตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด มีความสวยงาม เป็นที่ท่องเที่ยว ที่พักผ่อนหย่อนใจ สมดั่งที่ชาวพิจิตร และรองรับการเปิดสวนสาธารณะบึงสีไฟไลฟ์ปาร์ค ในวันที่ 2 ธันวาคมที่จะถึงนี้ 

ส.ปชส.พิจิตร .. ข่าว/ภาพ
14 พ.ย. 66


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar