พิจิตร - เปิดค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำ PHICHIT TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 5 ปั้นแกนนำคนรุ่นใหม่ ให้มีทักษะชีวิต ห่างไกลจากยาเสพติด

พิจิตร - เปิดค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำ PHICHIT TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 5 ปั้นแกนนำคนรุ่นใหม่ ให้มีทักษะชีวิต ห่างไกลจากยาเสพติด
.
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำ PHICHIT TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 5 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร จัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกแกนนำ TO BE NUMBER ONE ทุกอำเภอ ให้มีทักษะการอยู่ร่วมกัน มีแนวทางปรับทุกข์เมื่อมีปัญหา และสร้างความสุขโดยใช้ความถนัด คือ ดนตรี กีฬา การพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสาร ตามพระปณิธานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

กิจกรรมในค่ายฯ มีทั้งการอบรมและฝึกปฏิบัติจริง รวม 3 วัน ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกอำเภอร่วมกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

ส.ปชส.พิจิตร .. ข่าว/ภาพ
13 พ.ย. 66


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar