จ.พิจิตร จัดพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 

จ.พิจิตร จัดพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 
 
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำส่วนราชการและประชาชน ประกอบพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 
 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 นับเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในประเทศไทย และตลอดระยะเวลาการครองราชย์ พระองค์ได้ทรงงานอย่างหนักและตรากตรำพระวรกาย เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทย พัฒนาประเทศในทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้า ด้วยพระอัจฉริยภาพที่ทรงสร้างคุณูปการต่างๆ มากมาย เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ จนถือได้ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง 
 
ส.ปชส.พิจิตร...ข่าว/ภาพ 
13 ต.ค.66

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar