ส.ปชส.พิจิตร จัดตลาดนัด KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ กับการพัฒนาองค์กร

ส.ปชส.พิจิตร จัดตลาดนัด KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ กับการพัฒนาองค์กร 
วันนี้ 17 สิงหาคม 2561 บรรยากาศภายในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่ห้องสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยก่อนการประชุมนางอัชณัฐ ปรารถนารักษ์ อู่ดี ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร นำทีมจัด "KM Market” แสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานจากการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบใน 2 ประเด็น ประกอบด้วย "การสื่อสารในยุคดิจิทัล” และ"การบริหารจัดการภายใน” ให้กับเครือข่ายรายการวิทยุ "คู่ใจวัยทีน”  
 สำหรับประเด็น "การสื่อสารในยุคดิจิทัล” ประกอบด้วย KM หลักการและองค์ประกอบการทำอินโฟกราฟฟิกในรูปแบบต่างๆ (การย่อข้อมูลเพื่อให้เข้าใจง่ายเพียงแค่การมอง เหมาะสำหรับคนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด ปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมในโซเชียลเน็ตเวิร์ค) การสร้าง "รังชาละวัน” เชื่อมโยงข้อมูลให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้น เพื่อลดการใช้กระดาษ ฯลฯ ในส่วนของ "การบริหารจัดการภายใน” ประกอบด้วย การจัดทำฐานข้อมูลภายในองค์กร และการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ฯลฯ ซึ่งนำเสนอการ KM โดยนางสาวสมสมัย กาสา และทีมชาละวันพันธุ์โซเชียล และทีมชาละวันพันธุ์อืด  โดยบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายฯ เป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง
ทั้งนี้ เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ได้นำข้อมูลไปปรับใช้ในภารกิจของตนเอง
ส.ปชส.พิจิตร 


สมสมัย  กาสา.. ข่าว/ภาพ

17 ส.ค. 61
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar