กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

รายงานการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาจังหวัดพิจิตร 
1. หน่วย ศอ.จอส.พระราชทาน  จังหวัดพิจิตร โดย ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอเมืองพิจิตร
2. ภารกิจ : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน
3. วันเวลา : วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.
4. สถานที่ : โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ 
 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
5. รายละเอียด : กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และประชาชนจิตอาสาตำบลท่าฬ่อ จำนวน 35 คน ร่วมกันทำความสะอาด จัดสถานที่โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ พร้อมทั้งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 
6.ผลการปฏิบัติหน้าที่ : โรงเรียนบ้านท่าฬ่อมีความสะอาด และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้กับคนในหมู่บ้านและในตำบล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar