กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ

รายงานการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาจังหวัดพิจิตร 
1. หน่วย ศอ.จอส.พระราชทาน  จังหวัดพิจิตร โดย ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอวังทรายพูน
2. ภารกิจ : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ
3. วันเวลา : วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00น.
4. สถานที่ :  หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
5. รายละเอียด : นายธงชัย ขิมมากทอง นายอำเภอวังทรายพูน พร้อมด้วยปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา บ้านยางสามต้น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพระ จำนวน 30 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งน้ำ โดยการขนย้ายผักตบชวา บริเวณคลองยางสามต้น 
6.ผลการปฏิบัติหน้าที่ : สามารถฟื้นฟูระบบนิเวศของแหล่งน้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar