กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 

รายงานการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาจังหวัดพิจิตร 
1. หน่วย ศอ.จอส.พระราชทาน  จังหวัดพิจิตร โดย ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอเมืองพิจิตร
2. ภารกิจ : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 
3. วันเวลา : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.
4. สถานที่ : วัดวังมะเดื่อ
 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
5. รายละเอียด : ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฬ่อ จำนวน 30 คน ร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดวังมะเดื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
6.ผลการปฏิบัติหน้าที่ : วัดวังมะเดื่อ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้กับคนในหมู่บ้าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar