คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัดพิจิตร เห็นชอบ โครงการประชาสัมพันธ์เรื่องสื่อสารสำคัญภายในประเทศและต่างประเทศ กว่า 20 โครงการ เน้น การส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวพิจิตรทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ

วันที่ 18 ม.ค.66 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อเงิน ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นางสาวนันทนีย์ ติบใจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 โดยมีการพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบโครงการประชาสัมพันธ์เรื่องสื่อสารสำคัญภายในประเทศ จำนวน 22 โครงการ ด้านต่างประเทศ 1 โครงการ และในระดับพื้นที่ 2 โครงการ รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ ซึ่งมีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 อาทิ การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG, การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19, การสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน, การส่งเสริมการท่องเที่ยว, การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย เป็นต้น
.
ขณะที่ โครงการที่สอดคล้องกับเรื่องสำคัญด้านต่างประเทศ จะเน้นการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น นำเสนอความเป็นไทยสร้างรายได้ในตลาดโลก (Thai Soft Power ความเป็นไทยสู่สากล) ได้แก่ การส่งเสริมผ้าไทย ผ้าทอลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และผ้าทอลายดอกบุนนาค การส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง และการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้ง มีแผนการประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ตามแผนพัฒนาตังหวัดพิจิตรด้านการท่องเที่ยว เกษตร สังคม และการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ ซึ่งจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ผลิตและเผยแพร่ข่าว คลิปวิดีโอ อินโฟกราฟฟิก ไลฟ์สดต่อไป

ส.ปชส.พิจิตร...ข่าว/ภาพ
18 ม.ค.66


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar